Answer to survey in Bergen based annual art magazine Kunstjournalen B-post, answering the question What do you see as the most important developents affecting the art scene in the 2000s?. Ed. Annette Keirulf et. al.

NORWEGIAN ONLY

Hvilke hendelser eller endringer ser du som de viktigste for utviklingen av kunstfeltet på 00 - tallet?

For years they’ve been saying these things would change the world. Would mature from adding machines and type writers to tools of the human spirit. Now; maybe it’s coming true because of Internet. -Bill Cameron om datamaskiner, 1993.

Internett. Noe så enkelt som det. Det er noe selvfølgelig ved Internett. For selvfølgelig til å skrive om. Likevel kan det argumenteres for hvorfor Internett har stått for den viktigste utviklingen av kunstfeltet på 00-tallet.

Informasjonen på Internett er fragmentert og uoversiktlig, samtidig som den potensielt er komplett. I dette virrvarr finnes overraskende kunstnerskap, tekster og fakta jeg til enhver tid kan finne fram til igjen ved å lete i bokmerkene jeg lagrer. Dette er en ny måte å orientere seg innenfor kunstfeltet på, som helt og holdent er et resultat av Internett, og som påvirker kuratorers arbeid. Den siste tiden har kuratorer også synliggjort denne måten å jobbe på ved å invitere publikum til visninger av hva de har samlet sammen, enten fra Myspace, Youtube eller frittstående websider. Kommunikasjonen foregår dermed direkte med publikum via utvalgte verk, utvalgt informasjon og presentasjon på andre måter enn gjennom den tradisjonelle utstillingsformen. Nesten uavhengig av kunstneren selv blir informasjonen kommunisert. Informasjon og kommunikasjon er de to mest fremtredende kvalitetene til Internett. Jeg tror også dette er noe av grunnen til at kunstneres selvpresentasjon har nådd nye høyder. På sin egen webside kan man presentere sitt arbeid, samtidig som dette kan spres av andre i kunstfeltet. Verk og aktivitet blir fjernet fra kunstneren som person på en måte som kanskje til og med kan være med på å oppløse noe av kunstnermyten? Gjennom tekst og bilde oppstår nettverk, som igjen kan skape kontakt mellom ulike aktører innenfor feltet. Gjennom egne initiativ kan nettverket som omgir deg utvides uten grenser. Dette, for meg nesten uforståelige, nettverket, er noe som er med på å utvikle og definere kunstfeltet i dag.

Answer to survey in Bergen based annual art magazine Kunstjournalen B-post, answering the question What do you see as the most important developents affecting the art scene in the 2000s?. Ed. Annette Keirulf et. al.

NORWEGIAN ONLY

Hvilke hendelser eller endringer ser du som de viktigste for utviklingen av kunstfeltet på 00 - tallet?

For years they’ve been saying these things would change the world. Would mature from adding machines and type writers to tools of the human spirit. Now; maybe it’s coming true because of Internet. -Bill Cameron om datamaskiner, 1993.

Internett. Noe så enkelt som det. Det er noe selvfølgelig ved Internett. For selvfølgelig til å skrive om. Likevel kan det argumenteres for hvorfor Internett har stått for den viktigste utviklingen av kunstfeltet på 00-tallet.

Informasjonen på Internett er fragmentert og uoversiktlig, samtidig som den potensielt er komplett. I dette virrvarr finnes overraskende kunstnerskap, tekster og fakta jeg til enhver tid kan finne fram til igjen ved å lete i bokmerkene jeg lagrer. Dette er en ny måte å orientere seg innenfor kunstfeltet på, som helt og holdent er et resultat av Internett, og som påvirker kuratorers arbeid. Den siste tiden har kuratorer også synliggjort denne måten å jobbe på ved å invitere publikum til visninger av hva de har samlet sammen, enten fra Myspace, Youtube eller frittstående websider. Kommunikasjonen foregår dermed direkte med publikum via utvalgte verk, utvalgt informasjon og presentasjon på andre måter enn gjennom den tradisjonelle utstillingsformen. Nesten uavhengig av kunstneren selv blir informasjonen kommunisert. Informasjon og kommunikasjon er de to mest fremtredende kvalitetene til Internett. Jeg tror også dette er noe av grunnen til at kunstneres selvpresentasjon har nådd nye høyder. På sin egen webside kan man presentere sitt arbeid, samtidig som dette kan spres av andre i kunstfeltet. Verk og aktivitet blir fjernet fra kunstneren som person på en måte som kanskje til og med kan være med på å oppløse noe av kunstnermyten? Gjennom tekst og bilde oppstår nettverk, som igjen kan skape kontakt mellom ulike aktører innenfor feltet. Gjennom egne initiativ kan nettverket som omgir deg utvides uten grenser. Dette, for meg nesten uforståelige, nettverket, er noe som er med på å utvikle og definere kunstfeltet i dag.